Likwidacja galwanizerni

likwidacja galwanizerniEkopark specjalizuje się w kompleksowej likwidacji wydziałów obróbki powierzchniowej metali oraz odpadów powstających w tym procesie. W realizacji tej usługi kluczowym problemem jest kwestia unieszkodliwienia odpadów ciekłych o charakterze chromowym bądź kwaśno-alkaicznym.

Wyspecjalizowany personel dokonuje opróżnienia zbiorników poprzez wybranie, wypompowanie, przelanie do bezpiecznych pojemników transportowych odpadów ciekłych bądź szlamów , a następnie demontuje urządzenia technologiczne (m.in. wanny) oraz elementy instalacji wentylacyjnej (filtry). Odpady z galwanizacji są specjalistycznym transportem przekazywane do unieszkodliwienia, a urządzenia technologiczne są czyszczone (ciśnieniowe mycie i odkażanie) bądź unieszkodliwiane (w przypadku likwidacji zakładu).

W wyniku powyższych działań, powstają odpady o obniżonej szkodliwości dla środowiska, tzw. odpady są chemicznie ustabilizowane, nie zawierają chromu sześciowartościowego ani cyjanków; a metale ciężkie występować jedynie w postaci nierozpuszczalnych związków).