1. Dodano 3 rodzaje odpadów niebezpiecznych:

 • 16 03 07* - rtęć metaliczna
 • 19 03 08* - częściowo stabilizowana rtęć
 • 01 03 10* - czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu, zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07

2. Kod 06 08 02* było „odpady zawierające niebezpieczne silikony” jest „odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany”

3. Zmieniono nazwy niektórych nazw grup, podgrup i opisów kodów:

 • Grupa 02- było „Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności” jest „ Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności”
 • Grupa 18 – było „Odpady medyczne i weterynaryjne” jest „Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)”
 • Podgrupa 02 01 – było „Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa” jest „Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności”
 • Podgrupa 10 12 – było „Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych” jest „Odpady z produkcji ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)”
 • Podgrupa 17 03 – było – „odpady asfaltów, smół i produktów smołowych” jest „Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe”
 • Podgrupa 17 06 – było „Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest” jest „Materiały izolacyjne oraz materiały  - budowlane zawierające azbest”
 • Podgrupa 17 08 – było „ Materiały konstrukcyjne zawierające gips” jest „ Materiały budowlane zawierające gips”
 • Podgrupa 18 01 – było „Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej” jest „Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej”
 • Podgrupa 18 02 – było „Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej” jest „Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej”
 • Kod 01 03 09 – było „czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07” jest „czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10”
 • Kod 10 04 02* - było „Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej” jest „Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej”
 • Kod 10 05 11 – było „Zgary inne niż wymienione w 10 05 10” jest „Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10”
 • Kod 10 06 02 – było „Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej” jest „Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej”
 • Kod 10 07 02 – było „Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej” jest „Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej”
 • Kod 10 08 11 - było „Zgary inne niż wymienione w 10 02 10” jest „Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10”
 • Kod  15 01 10* - było „Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne” jest „Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone”
 • Kod 17 03 01* - było „Asfalt zawierający smołę” jest „Mieszanki bitumiczne zawierające smołę”
 • Kod 17 03 02 – było „Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01” jest „Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01”
 • Kod 17 06 05* - było „Materiały konstrukcyjne zawierające azbest” jest „Materiały budowlane zawierające azbest”
 • Kod 17 08 01* - było „Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi” jest „Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi”
 • Kod 17 08 02 – było „Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01” jest „Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01”
 • Kod 18 01 04 – było „Odpady inne niż wymienione w 18 01 03” jest „Odpady inne niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)”
 • Kod 19 03 04* - było „odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane” jest „odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 08”
 • Kod 20 01 41 – było „Odpady zmiotek wentylacyjnych” jest „Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)”
Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Polityka prywatności.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie. OK, rozumiem.